Liderlik ve Karar Verme Becerileri Nasıl Doğrulanır?

İşletmenizi yıllarca verimli bir şekilde yürütmek için kalifiye bir ekibe sahip olduğunuzdan nasıl emin olabilirsiniz? Mevcut personelinizin liderlik ve karar verme becerilerini gözlem, anketler ve müşteri girdileri yoluyla doğrulayabilirsiniz. Bu beceriler, işgücünüzün net bir şekilde iletişim kurmasına, değişen iş koşullarına uyum sağlamasına ve fırsatlara zamanında yanıt vermesine olanak tanır. Öncelikle mükemmellik kriterlerinizi belirleyerek ve bu standartları çalışanlarınıza ve potansiyel çalışanlarınıza ileterek, daha sonra yetkinliklerini değerlendirebilir ve doğru çalışanların doğru zamanda doğru işlerde olmasını sağlayabilir veya boşlukları doldurmak için eğitim programları oluşturabilirsiniz.

1

Sektörünüzde etkili liderlikle ilişkili liderlik yetkinliklerini analiz edin. Personel Yönetimi Ofisine göre, yaratıcılık, dayanıklılık ve esnekliği içeren 28 farklı liderlik yetkinliği başarı için kritik öneme sahiptir. Çalışan bu becerilere sahip olduğunda, daha fazla sorumluluk ve yetkiye sahip liderlik pozisyonlarını üstlenebilir. Bu beceriler, iş görevlerini tamamlamak için sunum yapma, etkili dinleme, etik davranma, kısaca yazma ve astları organize etme becerisini gösterir.

2

Bir liderlik yetkinlik modeli tanımlayın. Bu, şirketinizde etkili bir şekilde liderlik etmek ve kararlar almak için gereken becerileri listelemeyi içerir. Örneğin, başarılı liderler stratejik değişimi mümkün kılar, gerçekçi hedefler belirler, astlara bir vizyon iletir, işbirliğini ve ekip çalışmasını kolaylaştırır, çatışmaları çözer, riskleri hesaplar ve finansal kararlar alır. Modelinizi göstermek için bir hesap tablosu, belge oluşturabilir veya bir çizimi gösterebilirsiniz.

3

Modelinize beceriyle ilişkili en uygun davranışı ekleyerek başarıyı ölçmeye hazırlanın. Örneğin, yaratıcı ve yenilikçi liderler geleneksel yaklaşımları sorgular ve yeni fikirlerle deneyler yapar. Esnek liderler, engellerin üstesinden gelmek için yeni bilgilere ve değişen koşullara hızla uyum sağlar. Dirençli liderler, yoğun baskı ile etkin bir şekilde başa çıkar, olumsuz koşullar altında iyimser kalır ve tekrar denemek için aksiliklerden kurtulur.

4

Varsayımlarınızı çekirdek bir çalışan grubuyla test edin. Bir odak grubu toplantısı yapın veya kişisel görüşmeler yapın. Geri bildirim ve yorumları modele dahil edin, böylece şirketinizdeki örnek liderliği gerçekten yansıtır.

5

Liderlik ve karar verme becerilerini doğrulamanıza yardımcı olacak bir değerlendirme aracı oluşturun. Örneğin, bir anket oluşturmak için Zoomerang, Qualtrics veya SurveyMonkey gibi çevrimiçi bir anket aracı kullanın. Her yetkinlik için çoktan seçmeli bir soru girin. Örneğin, "Çalışanınız kararlı, bilgili ve zamanında kararlar alıyor mu?" Yazın. Acemi, deneyimli ve usta cevap seçeneklerini girin.

6

Anketi şirketinizdeki potansiyel liderlerin yöneticilerine dağıtın. Çalışanın her beceriyi acemi, deneyimli veya usta seviyesinde gösterip göstermediğini belirterek anketi doldurmaları gerekir.

7

Anketinizden sonuçları analiz edin. Çalışanların çoğu, istenen alanlarda yalnızca acemi becerilere sahipse, eğitim seçeneklerinin, kaynakların ve desteğin bir listesini oluşturun. Örneğin MindTools web sitesi, etkili liderlik ve karar verme becerileri geliştirmeyle ilgili ipuçları ve teknikler sunar. Çalışanları, kendi kişiliklerini ve liderlik yeteneklerini değerlendirmeye teşvik edin.