Kazanılan Değer Yönetimini Kullanmanın Avantajları

Herhangi bir projenin nihai amacı, son teslim tarihlerini karşılaması, hedeflerine ulaşması ve bütçe dahilinde veya altında gelmesidir. Eylül 2009'da, bir pazar araştırma ve danışmanlık şirketi olan Objectwatch tarafından yayınlanan bir çalışma, başarısız olan bilgi teknolojisi projelerinin tek başına dünya çapındaki işletmelere ve ajanslara yılda 6,2 trilyon dolara mal olduğunu gösterdi. Projenizin başarılı olacağını garanti edebilecek bir sistem olmasa da, Kazanılan Değer Yönetimi (EVM) projenize başarı için daha iyi bir şans verebilir.

Tek Bir Sistem

EVM'nin uygulanmasının belki de en büyük yararı, projeyi iş, zaman ve para açısından takip edebilen tek bir sistem olmasıdır; Proje yöneticilerinin birden fazla sistemi öğrenmesi gerekmez. EVM, fiilen tamamlanan iş miktarını ölçebilir; maliyeti ve tamamlanma tarihini tahmin edin; projenin gerçek performansı ile planın karşılaştırılması; ve projenin bütçesini gerçek zamanlı olarak takip edin.

Varyans

Varyans, EVM'de öngörülen taban çizgisi ile gerçek performans arasında bir farka neyin neden olduğuna dair bir incelemedir. Bu, üç farklı seviyede ölçülebilir: tahmini planlı, planlı ile gerçekleşmiş arası ve tahmini gerçekleşmiş. Varyansı belirleme süreci, endüstri, kullanılan parametreler ve standartlar dahil birçok faktöre bağlıdır. Varyansı analiz ederken daima verileri doğrulayın. Hesaplamaları yaparken tam ve doğru bilgilere sahip olmak çok önemlidir. Hesaplamalarda keşfedilen fark, projenin "normalden" ne kadar uzakta olduğunu size gösterebilir. Ayrıca sorunun kökenini bulmaya da yardımcı olabilir.

Performans Endeksleri

Program performans indeksi (SPI) ve maliyet performans indeksi (CPI) EVM'deki avantajlı araçlardır. Bu ölçütler, projenin mevcut durumunu belirlemeye yardımcı olabilir, proje yoldan çıkarsa erken uyarı sinyali olabilir ve toplam maliyet ve zaman dilimini tahmin edebilir. SPI, projede tamamlanan tüm çalışmaları ölçer ve projenin planlanan bitiş tarihini karşılayıp karşılamadığını, geçip geçmeyeceğini veya kaçırıp kaçırmayacağını hesaplar. CPI, çoğu proje yöneticisi tarafından en değerli EVM ölçütü olarak kabul edilir. Bu, tamamlanan iş için maliyet etkinliğini ölçer. Basitçe ifade etmek gerekirse, sürecin herhangi bir noktasında projenizin bütçenin altında veya üstünde olup olmadığını size söyleyebilir.

Esneklik

EVM'de kullanılan metriklerin sonuçları değişikliklerin gerekli olduğunu gösterdiğinde, proje yöneticisi projenin gelecekteki performansını projeksiyonlarla uyumlu hale getirmek için işi veya bütçeyi ayarlayabilir. Metrikler, proje dahilindeki herhangi bir sorunun nerede olduğunu da belirleyebilir. Proje yöneticisi daha sonra bu sorunların tekrar ortaya çıkma olasılığını azaltmak için önleyici çabalar gösterebilir. En önemlisi, EVM bu değişikliklerin projenin geliştirilmesi ve uygulanması sırasında herhangi bir noktada esnek ve zamanında yapılmasına izin verir.