Çalışan Performans Değerlendirmesi

Çalışan performansını yönetmek, yöneticilerin önemli bir işlevidir. Çalışan performans değerlendirmeleri, bireysel ve organizasyonel performansın beklentilerini belgelemek ve çalışanların organizasyona olumlu katkıları için ödüllendirilebilecekleri bir süreç sağlamak için tasarlanmıştır. Etkili performans değerlendirmelerini yönetmek için, yöneticiler ve çalışanların gerçekleştirilmesi gereken organizasyonel hedefleri belirlemesi ve bu hedeflere ulaşmak için özel hedefler koyması gerekir. Performans değerlendirmeleri aynı zamanda çalışanın iş performansı ve gelişim fırsatlarının belirlenmesi ile ilgili iletişimini sağlar.

Performans Standartlarını Oluşturun

Performans standartlarının belirlenmesi ve bu standartların çalışanlara iletilmesi, ilerideki beklentilerin yanlış anlaşılmasını önleyebilir. Açıkça tanımlanmalı ve sonuçlara odaklanmalıdırlar. Bazı şirketler kalite, miktar, zamanlılık ve yatırım getirisi (maliyet etkinliği) gibi standartları kullanabilir. Bilgi, beceriler ve yetenekler gibi performans yetkinlikleri de takım çalışması ve esneklik gibi bazı davranışların yanı sıra değerlendirmeye dahil edilebilir. Standartlar yazılı olmalı, çalışana açıkça tanımlanmalı ve şirket genelinde tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır.

Uygun Ölçümleri Belirleyin

Standartlara uygun ölçümler belirlenmelidir. Ölçümlerin objektif olması - yorumlardan veya algılardan ziyade verilere dayalı olması önemlidir. Örneğin, güvenlik ölçülüyorsa, kaza sayısı geçerli bir ölçü olacaktır. Devamsızlık ölçülüyorsa, sayılar geçerli ölçüler olarak kabul edildiğinden, bulunmayan gün sayısı nesneldir. Belge yazarken hataları yüzde 25 azaltmak bir standartsa, yazım hatalarının sayısını belirlemek nesnel bir ölçü olacaktır.

Geri Bildirim İste

Çalışanın işine aşina olan değerleme uzmanlarından geri bildirim alın. Geri bildirimin işe göre olduğundan emin olun. Örneğin, bir resepsiyon görevlisinin bir departman için telefona cevap verme becerilerine ilişkin geri bildirim talep edilirse, resepsiyon görevlisinin dosyalama becerilerinin eleştirilmesi, iş tanımının bir parçası değilse uygun olmaz. Çalışanın işine aşina olan birkaç kişiden geri bildirim almak, çalışanın performansına ilişkin adil ve tutarlı geri bildirim sağlamada yardımcı olur.

Değerleme Belgelerini Hazırlayın

Şirket politikasını inceleyin ve buna göre değerlendirme belgelerini hazırlayın. Kısa yazın, ama konuya. bilgileri ve yasal amaçlarla insan kaynakları departmanında (çalışanların işlerini yürüten departman) biri tarafından incelenmesini sağlayın. Dilin kolay anlaşılır bir şekilde yazıldığından ve bilgilerin karaktere yönelik bir saldırıdan çok performans ve davranışlarla ilgili olduğundan emin olun. "Kötü davranış" veya "aptalca davranma" gibi terminolojiyi kullanmaya dikkat edin. Bu terimlerin tanımlanması zordur ve öfkeli bir tepkiye neden olabilir. Performans değerlendirmeleri danışmanlık seansları değil, performans ve gelecekte iyileştirme yolları hakkında iki yönlü tartışma fırsatıdır.

Değerleme Toplantısının Yapılması

Performans değerlendirmeleri gizli kabul edilir ve özel bir alanda yapılmalıdır. Bazı durumlarda, yöneticiler bir konferans odası rezerve eder veya hatta uygunsa çalışanı iş yerinden öğle yemeğine çıkarır. Bazı şirketler, çalışana, yönetici tarafından yapılana benzer bir öz değerlendirme sağlar. Formatı ne olursa olsun, toplantı yöneticilerin ve çalışanların tartışma ve soru sorma zamanı olmalıdır. Yöneticiler, olumlu yönleri iyileştirme alanları ile dengeli paylaşmalıdır. Bir sonraki değerlendirme dönemi için hedeflerin belirlenmesi önemlidir ve hedeflere ulaşıldığından emin olmak için takip eşit derecede önemlidir.