İade Formülü Satış Oranı

Bir şirketin yöneticilerinin ve potansiyel yatırımcılarının, şirketin mevcut mali durumunu tam olarak anlaması gerekir. Bunu başarmak için genellikle mali tablolarını, özellikle de bilançoyu analiz ederler. En tipik uygulama, likidite, karlılık, kaldıraç ve verimlilik oranları gibi finansal verilere dayalı olarak çeşitli oranlar oluşturmaktır. Satış getirisi oranı, genellikle yatırımcılar ve yöneticiler tarafından şirketin karlılığının net bir resmini elde etmek için kullanılan başka bir finansal ölçüttür.

Temel Satış Getirisi Formülü

Temel satış getirisi formülü, kârın satışlara (kâr / satış) bölünmesidir. Bir şirket 10.000 dolarlık satıştan 5.000 dolar kar elde ettiyse, bu yüzde 50'lik bir satış getirisidir. Bununla birlikte, karlara brüt kar veya net kar olarak bakılabilir ve satış getirisi formülü, brüt veya net satış getiri oranını hesaplamak için kullanılabilir.

Brüt Satış Getirisi

Satışların getirisi brüt kar kullanılarak hesaplanabilir. Bu durumda, brüt karı satışlara bölersiniz. Örneğin, bir şirket 150.000 $ brüt kar için toplam 600.000 $ değerinde alet sattıysa, o zaman şirket satışlardan yüzde 25 brüt getiri elde etti (150.000 $ / 600.000 $ = 0.25).

Net Satış Getirisi

Satış getirisi, net kar kullanılarak da hesaplanabilir. Burada net kârı satışlara bölersiniz. Yukarıdaki örneğe devam edersek, şirketin satış giderlerinde 60.000 dolar olduğunu ve dolayısıyla 600.000 dolarlık satışlardaki net karının sadece 90.000 dolar olduğunu varsayalım. Bu, şirketin yüzde 15'lik net satış getirisine sahip olduğu anlamına geliyor (90.000 $ / 600.000 $ = .15).

Brüt ve Net Kar Marjı

Brüt kar marjı ve net kar marjı terimleri, brüt satış getirisi ve net satış getirisi oranı ile aynı anlama gelir. Ayrıca, farklı endüstriler büyük ölçüde değişen satış oranlarına (kar marjları) sahip olma eğiliminde olduğundan, doğru bir anlayış elde etmek için bu karlılık metriklerini aynı sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırmanın önemli olduğunu unutmayın.