Basılı Reklam Satmanın Yolları

Basılı yayınlarda tirajın azaldığına dair sürekli söylentiler, basılı reklamların yaşam desteğinde olduğu izlenimini verebilir. Gerçekte, basılı yayınlar hala binlerce ve bazı durumlarda milyonlarca okuyucuya ulaşmaktadır. Birçok yayın, doğru reklamcılara alan satmak için mükemmel fırsatlar sunan çok özel izleyicilere de hizmet eder.

Hedefli Pazarlama

Basılı reklamlar için reklam dolarları gittikçe azaldığından, reklam alanı satışından sorumlu olanlar genellikle yayının belirli bir işletme için uygun olup olmadığını görmezden gelen bir halı bombardımanı yaklaşımına geri dönüyorlar. Yayınınızın hangi pazar segmentine hizmet ettiğine dair dürüst bir değerlendirme yapın ve o pazar segmentine ulaşmak istemesi en muhtemel işletmelerin bir listesini geliştirin. Bu işletmelere, yayınınızın hangi kitleye hizmet ettiğine ve bu kitleyi o işletme için iyi bir pazar sağladığını nasıl gördüğünüze ilişkin bir açıklama yaparak yaklaşın.

Çevrimiçi Paketlenmiş ve Baskı

Yayınınız, basılı baskıya ek olarak bir Web varlığını sürdürürse, hem basılı reklam alanını hem de dijital reklamcılığı içeren bir paket paket sağlamanın kapısını açar. Potansiyel reklamverenler, paketlenmiş bir paket hakkında başlangıçta biraz tereddüt gösterse de, bilgiyi çevrimiçi olarak alanlarla basılı olarak alanlar arasında küçük bir kesişme ile bir bölünmenin var olduğuna işaret ederek bu direncin üstesinden gelebilirsiniz. Esasen, en fazla sayıda müşteriye ulaşmak için, basılı ve dijital reklamın bir kombinasyonu reklamverene en iyi hizmeti verir.

Dijital ile başlayın

Çoğu işletme, dijital reklamcılığı, yatırım getirisi sağlama şansı en yüksek olan araç olarak görür. Dijital reklam seçenekleri sunuyorsanız, tartışmayı açmak ve hatta önce dijital reklam sağlamak, daha sonra basılı reklamlar sağlamak için bir ağ geçidi işlevi görebilir. Bir işletmenin ne tür bir dijital reklam satın aldığını görmek, size özel ihtiyaçları hakkında temel bilgiler sağlayabilir ve onları uygun baskı seçeneklerine yönlendirmek için sizi daha iyi donatır. Dijital reklamcılığa başlamak aynı zamanda uzmanlığınızı göstermenin ve baskı seçeneğinizin çaresiz olmaktan çok inandırıcı görünmesi için gereken güveni oluşturmanın bir yolunu sağlar.

Eski moda görünebilir, ancak ağ oluşturma, küçük ve niş yayınlar için reklam alıcılarını çekmenin kritik bir yolu olarak hizmet edebilir. Yerel işletmelere veya nişinize odaklanan işletmelere basit telefon görüşmesi yoluyla ağ kurma topunun yuvarlanmasını sağlayabilirsiniz. Bütçeniz üstesinden gelebilecekse, ağ oluşturma etkinlikleri düzenleyin ve potansiyel reklamverenleri davet edin. Ayrıca, tavsiye isteyerek mevcut reklamverenlerinizin ağlarından da yararlanabilirsiniz. Dijital ağ iletişimi, basılı reklam satın alma konumunda olanlara da yol sağlayabilir.