Perakende Envanter Yöntemini Kullanmanın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Envanter, bir kuruluşun doğru ürünlere doğru zamanda ulaşmasını sağlamaya yardımcı olur, böylece tüketiciler talep üzerine satın alma yapabilir. Doğru bir sayıma sahip bir envanter sistemi, bir kuruluşun envanterinin parasal değerini değerlendirebilir. Kuruluş tarafından kullanılan envanter yönetimi yöntemi, kuruluşun envanterinin uygun şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir. Kuruluşlar, perakende satışta son envanter değerini belirlemek için perakende envanter yöntemini kullanır.

Perakende Envanter Yöntemi

Bir envanter sistemi, bir kuruluşa mevcut kalemlerin kapsamlı bir hesabını ve bu envanter kalemlerinin parasal değerini sağlar. Perakende fiyatı, tüketicinin bir envanter kalemi satın alırken ödediği fiyattır. Bu nedenle perakende envanter yöntemi, envanteri bu perakende değerine göre değerlendirir. Perakende envanter yöntemi, kuruluş için satılan malların biten envanteri veya maliyetini değerlendirir. Bu envanter sistemi ayrıca kuruluşun indirimler, satışlar, fiyat artışları, indirimler ve envanter kaybı gibi farklı faktörleri dikkate almasını gerektirir.

Avantajlar

Perakende envanter yönteminin bir avantajı, fiziksel bir envanter gerektirmemesidir. Perakende envanter yöntemi, yalnızca bir kuruluşun envanter kalemlerinin perakende fiyatlarını kaydetmesini gerektirir. Bir kuruluşun farklı şehir ve eyaletlerde birden fazla konumu varsa, fiziksel bir envanter yapmak maliyetli ve zaman alıcı bir girişim haline gelebilir. Perakende envanterini kullanarak bir kuruluş, merkezi bir konum için bir envanter hazırlayabilir. Perakende envanter yöntemi ayrıca kuruluşun bütçeleme veya mali tabloların hazırlanması için bir envanter değeri raporu oluşturmasına da olanak tanır.

Dezavantajları

Öte yandan, perakende envanter yöntemi yalnızca, panodaki tüm fiyatlandırma aynı ise ve tüm fiyat değişiklikleri aynı oranda gerçekleşirse doğrudur. Çoğu durumda, ürün fiyatlandırmasında var olan birçok varyasyon nedeniyle perakende satışta bu gerçekçi değildir. Örneğin, amortisman, indirimler, ürün hasarı ve hırsızlık perakende envanterinin fiyatını etkileyebilir. Bu nedenle, perakende envanter yöntemi kullanılarak yapılan tüm hesaplamalar yalnızca bir tahmin olarak hizmet etmelidir.

Perakende sektörü

Perakende pazarı sürekli olarak değişir ve hiçbir kuruluş tüketicilerin nasıl davranacağını doğru bir şekilde tahmin edemez. Envanterin değerini perakende envanter yöntemine dayandırmak, bu nedenle, kesin bir bilimden çok eğitimli bir tahmindir. Bu yöntemi kullanarak kuruluşlar, kaydedilmemiş fiyat indirimleri, iadeler, bekleyen emtia, geçiş halindeki ürünler ve satılmamış ürünler gibi birçok envanter kalemini tam olarak hesaba katmanın mümkün olmadığını göreceklerdir. Bu, perakende envanter yöntemini birçok kuruluş için güvenilmez hale getirir.