Duran Varlık Muhasebesi Kısaltmaları

Muhasebe birçok kısaltma kullanır. Genel muhasebe için GL, borç için DR, kredi için CR örneklerdir. Sabit varlık muhasebesi bir istisna değildir. Çoğu muhasebe denklemi hesaplamalarında varlıkları içerdiğinden, sabit varlıklar finansal analiz ve tahminlerde sıklıkla kullanılır. Süreci kolaylaştırmak için birçok sabit varlık terimi ve denklemi kısaltılmıştır.

FA

FA, günlük iş fonksiyonları sırasında işletme tarafından kullanılan uzun vadeli bir mülk olan sabit varlıkları ifade eder. Varlık kalıcı bir demirbaş olarak kabul edilir ve yakın gelecekte varlığı tüketme veya nakde dönüştürme planları yoktur.

PP&E

PP&E, işletmenin sahip olduğu ve kolayca tasfiye edilemeyen bir varlık olan Emlak Tesis ve Ekipmanının kısaltmasıdır. PP&E varlıkları uzun süre amortismana tabi tutulur. Bir PP&E varlığına örnek, işletmenin sahip olduğu mülktür.

ROA / ROI

Yatırım Getirisi olarak da adlandırılan Varlık Getirisi, bir işletmenin varlıkları kazanç elde etmek için kullanırken ne kadar verimli olduğunun bir göstergesidir. ROA'yı hesaplamak için, yıllık kazançlar işletmenin toplam varlıklarına bölünerek bir yüzde oluşturulur. Yüzde ne kadar yüksekse, bir işletme varlıklarını kullanmakta o kadar verimli olur.

RONA

Net Varlık Getirisi, finansal performansı ölçen bir denklemdir. Net gelir bölünür, sabit varlıklar ve net işletme sermayesi toplamını satın alır. Getiri ne kadar yüksekse, işletme o kadar karlı görünür.

RORAC

Riske Göre Ayarlanmış Sermaye Getirisi, risk altındaki sermayeye bağlı olarak daha riskli girişimleri değerlendiren getiri oranıdır. Oran, net gelirin tahsis edilen risk sermayesine bölünmesiyle belirlenir.