Çalışanların Tanınması Gereken Şeylere Örnekler

Tanıma, moral ve çalışan performansını artırmak için kullanılan bir insan kaynakları aracıdır. Tanıma örnekleri arasında parasal tazminat, unvanlar, ödüller veya sözlü ve yazılı ayrım yer alır. Tanıma, şirket değerlerini pazarlarken kurumsal hedefleri ve girişimleri karşılamaya yönelik stratejik bir çaba olmalıdır. Bu, istenen davranışları hedeflemeyi, tanıma biçimi kadar önemli kılar.

Yüksek Üretim

Hizmet sunumunda üretimi veya hızı artırmaya odaklanan bir şirket, yüksek üretici olan çalışanları tanımayı düşünmelidir. Örneğin, en büyük satış büyümesine sahip satıcılar veya en çok çağrıya cevap veren müşteri hizmetleri temsilcisi. Meslektaşlara bu nitelikleri belirtmek, yüksek enerjili ve verimli bir işgücünü teşvik etmeye yardımcı olacaktır.

Üst kalite

Çalışanlarınızda kaliteyi tercih edilen bir özellik olarak kabul etmek, detaylara, iş yeterliliğine ve müşteri etkileşimine daha fazla dikkat edilmesini teşvik eder. Yüksek kaliteli çalışanlara örnek olarak, en olumlu müşteri geri bildirimine sahip kasiyerler ve en düşük kusur oranlarına sahip üretim teknisyenleri verilebilir. Daha yüksek kalite seviyeleri, kusurlu ürünlerin maliyetlerini ve kötü müşteri hizmetlerinden kaynaklanan iş kayıplarını da azaltabilir.

Girişimi

Sürekli gelişen iş ortamı, yenilik ve esneklik gerektirir. Teşvik edici inisiyatif, personelinizi güçlendirecek ve soyut düşünceyi artırmaya yardımcı olacaktır. Başarılı bir şekilde yeni ürünler geliştiren geliştiriciler veya bir sorunu kendi iş işlevlerinin dışında çözen temsilciler, tanınması gereken kişilere örnektir.

Etik davranış

Kötü etik seçimler yapan çalışanlar, işverenlerine karşı bir sorumluluk olabilir. İyi etik davranışın teşvik edilmesi, tanıma kullanılarak pekiştirilebilir. Örneğin, bir şirket bir dürüstlük ödülü oluşturabilir ve çalışanların potansiyel adayları belirlemesini ve adayın daha etik bir iş yeri oluşturmaya katkısını göstermesini sağlayabilir.