Banka Hesap Özeti Mutabakatı

Hatalar her gün meydana gelir ve bir banka için sürpriz değildir veya bir banka hesabıyla ilgili bir hata yapabilirsiniz. Bir banka mutabakatı, defterleriniz üzerinde çalışarak ve işlemleri banka hesabından onaylayarak hataları ortadan kaldıracaktır. Bu size dolar tutarlarının doğru olduğunu, tüm çeklerin işlendiğini ve defterlerinizdeki tutarın bankanın banka hesabınızda belirttiği tutarla eşleştiğini gösterecektir.

1

Bakiyeyi banka ekstresine göre ayarlayın. Bu, taşıma sırasında mevduatın eklenmesini, ödenmemiş çeklerin çıkarılmasını ve ardından herhangi bir banka hatasının eklenmesini veya çıkarılmasını içerir. Nakil halindeki mevduatlar, şirket tarafından kaydedilen tutarlardır, ancak henüz bankanın defterlerinde bulunmamaktadır. Ödenmemiş çekler, şirketin defterlerine önceden kaydettiği, ancak nakde çevrilmemiş çeklerdir. Banka hatalarının eklenmesi veya çıkarılması, hatanın banka hesabına eklenmesine veya çıkarılmasına bağlı olacaktır.

2

Bakiyeyi şirketlerin defterlerine göre ayarlayın. Bu, banka hizmet ücretlerinin, yeterli olmayan fon ücretlerinin ve çek baskı ücretlerinin düşülmesini içerir. Bu aynı zamanda banka tarafından kazanılan faiz veya alacak senetlerinin eklenmesini de içeriyordu. Daha sonra şirket defterlerine herhangi bir hata eklemeli veya çıkarmalıdır.

3

Adım 1'deki miktarı Adım 2'deki miktar ile karşılaştırın. Bu miktarlar eşit olmalıdır. Eşit değillerse, yine de uzlaşma gerektiren hatalar vardır.