Küçük İşletme Sahipleri İçin Pazar Araştırmasının Önemi

Pazar araştırması, müşteri grupları, rakipler, sektörünüz ve genel iş ortamı hakkında bilgi toplama ve analiz etme sürecidir. Bir şirket ister küçük ister büyük olsun, pazar araştırması, hangi ürün veya hizmetlerin sunulacağı ve bunların nasıl satılacağı konusundaki kararlarda hayati bir rol oynar. Küçük işletme sahibi, pazar bilgisi toplamayı devam eden bir süreç ve yüksek bir öncelik haline getirmelidir. Daha sonra, varsayımlardan veya önsezilerden ziyade sağlam verilere dayandıklarını bilerek, verdiği kararlarda daha emin olabilir.

Bir Girişimin Fizibilitesinin Değerlendirilmesi

Bir girişimci yeni bir girişime başlamadan önce, pazarın gerçekten sunmayı planladığı şeye - ürünlerine veya hizmetlerine - ihtiyaç duyduğunu ve işi destekleyecek ve bunu yapmasına izin verecek yeterli potansiyel müşteri olduğunu güvenle belirtebilmesi önemlidir. karlı olun. Lansman öncesi aşamadaki pazar araştırması, işletme sahibinin girişimi hakkında olabildiğince çok sayıda farklı deneyimli iş adamı ile konuşmasını ve fizibilitesi hakkında fikirlerini almasını içerir. Ayrıca, demografik veriler ve önerdiği hedef pazarların gelecekteki büyümesiyle ilgili tahminler gibi istatistikleri de toplar. Muhtemel müşterilerle de konuşur. Bu bilgi, şirketi kurma riskini alıp almayacağına karar vermesine yardımcı olması açısından kritiktir.

Stratejik Yön Belirleme

Küçük işletme sahibi, şirketini büyütmek için yeni ürün ve hizmetler sunmaya karar verebilir, pazarlama çabalarının coğrafi kapsamını genişletebilir ve pazarına veya kullandığı medyaya verdiği pazarlama mesajını değiştirebilir. Bu değişikliklerden herhangi birinin uygulanıp uygulanmayacağına dair kararlar pazar araştırmasıyla desteklenmektedir. Örneğin, ürünlerini uluslararası olarak satmaya başlamak istiyorsa, potansiyel müşterilerin sayısı ve kaç tane yerleşik yerel şirkete karşı rekabet etmek zorunda kalacağı hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Müşterilerin Gerçekten Ne İstediğini Belirleme

Pazara yeni bir ürün sunmadan önce, büyük şirketler, ürünü denemek için tüketicileri seçerek ya da ürünün faydalarını onlara gösterip onlara açıklayarak ve bu konuda fikirlerini talep ederek önemli test pazarlaması yaparlar. Bu örnek grupların, satın alma olasılıklarının yüksek olduğu ürünün faydaları hakkında yeterince hevesli olup olmadıkları hakkında bilgi ararlar. Küçük bir işletme sahibi, doğrudan potansiyel müşterilerle bireysel olarak konuşarak ve işlerinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için neler yapabileceğini sorarak aynı şeyi daha az resmi bir şekilde yapabilir.

Rakipleri İzleme

Pazar araştırması aynı zamanda büyük rakiplerinizin faaliyetlerini, özellikle potansiyel olarak sizin müşterileriniz olan ek müşterileri yakalamak için hangi stratejileri uyguladıklarını yakından izlemek anlamına gelir. Küçük işletmelerin, reklamlarını incelemek, müşterileriyle konuşmak, web sitelerini ziyaret etmek, iş ortaklarına onlar hakkında soru sormak ve hatta perakende işletmeler söz konusu olduğunda işlerini ziyaret etmek dahil olmak üzere rakiplerinin faaliyetlerini izlemenin birçok yolu vardır. Küçük bir işletme sahibinin de pazara girmeyi planlayan yeni rakiplerden haberdar olması gerekir.

Fırsatları Belirleme

Büyümeye devam etmek isteyen küçük işletmeler her zaman yeni ortaya çıkan fırsatların peşindedir - sunabilecekleri yeni ürünler veya hizmetler, kullanabilecekleri yeni dağıtım kanalları veya mevcut ürünlerini farklı müşteri gruplarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlama yolları. Küçük bir işletme sahibi için, ticaret dergileri, genel iş yayınları, gazeteler ve TV'de gösterilen tüketici eğilimleriyle ilgili hikayeler gibi okuduğu her şey, şirketin büyümesini nasıl hızlandıracağına dair fikirler için zengin materyal kaynaklarıdır. Bu tür bir pazar araştırması, çevrenizdeki dünyaya yakından dikkat etmeyi ve ardından bu bilgi parçalarını yaratıcı bir şekilde potansiyel fırsatlara dönüştürmeyi içerir.

Önümüzdeki Potansiyel Sorunları Tespit Etmek

Küçük bir işletme, yerel ve ulusal ekonominin performansından ve yönünden etkilenir. Ortamın izlenmesi, işletme sahibinin örneğin potansiyel bir ekonomik yavaşlamanın işaretlerini belirlemesine ve hazır olmak için adımlar atmasına yardımcı olur. Yine müşterileri, satıcıları ve iletişim halinde olduğu diğer iş adamları ile konuşarak, mal sahibi ekonominin gidişatı konusunda iyimser veya endişeli olup olmadıkları konusunda bir fikir edinebilir ve gerekirse stratejilerini ayarlayabilir. Küçük işletme sahibi, ekonomik ortamın negatife döndüğü anlaşılırsa genişleme planlarını ertelemeye karar verebilir.