Çalışan İnovasyon Programları Temaları

Çalışanlar, bir kuruluşun en iyi kaynaklarından birini temsil eder. Ancak, hantal olarak gördükleri yönetim politikalarına ve kararlarına uymaları gerektiğinde, yeterince takdir edilmediklerini ve hayal kırıklığına uğradıklarını hissedebilirler. Çalışan inovasyon programları, organizasyonların, organizasyonun idaresini kolaylaştırmak veya mevcut sorunları çözmek için çalışanlardan yenilikçi fikirler üretmelerini isteyerek bu kaynaktan yararlanmalarını sağlar. Çalışan inovasyon programları, yönetim tarafından kabul edilen fikirler için sunulan basit bir parasal tazminat veya çalışanların ayrılmaz bir rol oynadığı eğitim programları olabilir.

Eğitim

Eğitim çalışanlar için önemlidir ve işverenin elde tutulması üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Aslında, bir Louis Harris and Associates anketine göre, yeterli eğitime sahip çalışanların yalnızca yüzde 12'sine karşılık, zayıf eğitime sahip çalışanların yüzde 41'i bir yıl içinde şirketlerinden ayrılmayı planlıyordu. Yönetim, bir çalışan eğitim programının yeterli olduğunu düşünse bile, çalışanlar böyle düşünmeyebilir ve bir çalışan inovasyon programı, eğitim krizini tersine çevirmek için gereken şey olabilir. Çalışanlar, inovasyon programını değiştirmek için teklifler sunabilir ve teklifleri seçilirse, yeni eğitimin uygulanmasına öncülük edebilir ve bunun için tazminat alabilir. Daha işbirlikçi bir inovasyon programı, çalışanların günün bir bölümünde eğitimi tartışmak için gruplar halinde çalışmasını sağlayabilireğitim programlarını araştırın ve birlikte eğitimde değişiklikler önerin.

Teknoloji

Teknolojiye tutkulu olan insanlar genellikle onu işyerleri de dahil olmak üzere hayatlarını iyileştirmek için kullanmaktan heyecan duyarlar. Teknoloji temasına sahip bir çalışan inovasyon programı, zaten teknoloji meraklısı çalışanları, şirkette çalışmak için becerilerini ortaya koymaya ve bunun için takdir görmeye teşvik edebilir. Bu program, çalışanlara işyerlerini iyileştirmek için kullanabilecekleri teknolojilerin prototiplerini araştırma ve oluşturma izni verebilir. En iyi yarışmacılar daha sonra tüm organizasyonun veya tüm yöneticilerin en iyi fikre oy verdiği bir yarışmada karşı karşıya gelebilir.

İletişim

Yetersiz iletişim çalışanlara ve yönetime zarar verdiğinden, iletişim temalı bir çalışan inovasyon programı, işverenlerin onları başkalarına öğreterek iyi iletişim stratejileri hakkında bilgi edinmesine yardımcı olabilir. İletişime adanmış bir profesyonel gelişim günü oluşturun ve iki grup çalışandan yenilikçi iletişim teknikleri öğretme yöntemlerini kullanarak günü planlamalarını isteyin. Başka bir çalışan grubundan, iki grubun nasıl iletişim kurduğunu gözlemlemelerini ve neyi iyi ve neyi kötü yaptıklarına dair bir vaka çalışması tasarlamalarını isteyin. Üç gruptan da mesleki gelişim gününde sunum yapmalarını isteyin.

Müşteri servisi

Müşteriler ve müşteriler şirketin başarısında önemli bir rol oynar, bu nedenle iyi müşteri hizmetleri becerileri bir zorunluluktur. Bununla birlikte, çalışanlar müşterilerle etkileşimde bulunurken genellikle yönetimin kuralları ve politikalarıyla sınırlı olabildiğinden, hüsrana uğrayabilirler. Müşteri hizmetine odaklanan bir çalışan inovasyon programı, çalışanların müşteri hizmetleri ile ilgili politika veya eğitim değişiklikleri önermelerine, bu önerileri amirlerinin önünde sunmalarına ve seçildikleri takdirde değişiklikleri hayata geçirmelerine izin vererek bu hayal kırıklığını hafifletebilir.