Bir Şirketin Tamamen Seyreltilmiş Sermayesi Nedir?

Bir şirketin kapitalizasyonunun, finansmanı güvence altına almaktan hisse başına kazanç oranlarını hesaplamaya kadar şirketin operasyonları üzerinde bir dizi önemli etkisi vardır. Daha sofistike sermaye yapılarına sahip şirketlerde, bu hesaplama hisse opsiyonlarının, dönüştürülebilir borcun ve diğer mali yükümlülüklerin varlığı nedeniyle karmaşıktır. Tamamen seyreltilmiş kapitalizasyonu hesaplamak için, bir şirketin adi hisse senedi haline gelebilecek tüm ödenmemiş varantları, opsiyonları ve dönüştürülebilir menkul kıymetleri hesaba katması gerekir.

Kapitalizasyon

Kapitalizasyon, çıkarılan hisselerin toplam değerini hesaplayarak bir şirketin değerini değerlendirmenin bir yoludur. Halka açık bir şirkette, piyasa değeri, tedavüldeki toplam hisse sayısı ile hisse başına fiyat çarpılarak hesaplanır. Kapitalizasyon aynı zamanda adi hisse senedi, uzun vadeli borç, imtiyazlı hisse senedi ve birikmiş kazançlar dahil toplam uzun vadeli finansmanı da içerebilir.

Muhtemel Seyreltme Kaynakları

Bir şirket sahibinin veya yatırımcının bir şirketteki sahiplik yüzdesi genellikle sahip oldukları ödenmemiş adi hisse senetlerinin yüzdesi olarak anlaşılır. Ancak, şirket yeni hisseler çıkarırsa veya diğer mali yükümlülük türleri adi hisse senedine dönüştürülürse, pozisyonları sulandırılabilir. Örneğin, bir şirket, yöneticilere adi hisse senedi satın alma hakkı veren hisse senedi opsiyonları veya adi hisseye dönüştürme seçeneği ile imtiyazlı hisse senedi ihraç ederse, bu seçenekler ortak hissedarlar için potansiyel sulandırma kaynakları olacaktır. Benzer şekilde, şirket hisse senedine dönüştürülebilir borç verdiyse hisse senedi sahibi sulandırılır - borç verenin adi hisse senetlerine dönüştürmeyi seçebileceği bir kredi.

Büyük Harf Kullanımında Olası Seyreltme Dahil

Bir şirketin tamamen seyreltilmiş kapitalizasyonunu belirlerken, olası tüm seyreltme kaynakları dikkate alınmalıdır. Şirket, 1.000 adi hisse senedi, 250 adet adi hisse senedi için opsiyon ve 750 adi hisse senedine dönüştürülebilir borç çıkardıysa, şirketin tamamen sulandırılmış sermayesinin, değerinin belirlenmesinde 2.000 hissenin tümünü dikkate alması gerekecektir şirketin olağanüstü adi hisse senedi.

Tamamen Seyreltilmiş Kapitalizasyonun Faydası

Bir şirketteki yatırımcılar, genellikle sahip oldukları yüzdeyle ve yatırımlarının ekonomik değeriyle ilgilenirler. Tamamen seyreltilmiş kapitalizasyonun bilinmesi, bir yatırımcının mevcut yükümlülüklerine bağlı olarak şirketin tüm potansiyel adi hisse senetlerinin çıkarılması durumunda yatırımının şirketin yüzde kaçının olacağını görmesini sağlar. Tabii ki, kuruluş belgelerine ve tüzüğüne bağlı olarak, bir şirket sadece yeni hisseler çıkarmaya karar verebilir, ancak bu değerlendirme yatırımcıya şirketteki yatırımının gerçek değeri hakkında daha iyi bir fikir verir.