Stratejik İK için Dengeli Bir Karnesi Yaklaşımının Bileşenleri

Stratejik insan kaynakları iş ortağı olmanın zorluklarından biri, İK planlarını iş planlarıyla uyumlu hale getirmektir. Bazı durumlarda, hedefler ve iş stratejileri planlama aşamasında kalır. Proaktif bir İK departmanı, stratejileri etkili İK uygulamalarına dönüştürecek bir süreci yönetebilir. Başarılı bir hizalamayı gerçekleştirmenin bir yolu, dengeli bir puan kartı oluşturmaktır. Bir puan kartının bir amacı, müşteriler, çalışanlar ve yatırımcılar gibi çok sayıda paydaş için değer göstermektir.

Mali Bileşen

Dengeli puan kartının mali bileşeni, şirketin gelir ve giderler konusunda mali açıdan ne kadar iyi durumda olduğunu içerir. Mali hususlar arasında maaşlar, sosyal haklar, eğitim, seyahat masrafları, ekipman, malzeme, kira ve vergiler yer alır. Bu bilgiler, belirli alanlarda maliyetleri azaltmanın yollarını belirlemede İK'ya yardımcı olabilir. Örneğin, İK, faydaların gelirin büyük bir kısmı olduğuna karar verebilir ve daha ekonomik alternatifler araştırabilir. Ayrıca, seyahat politikasındaki bir değişiklik daha az hava yolculuğu masrafı ile sonuçlanabilir.

Müşteri Bileşeni

Dengeli puan kartının müşteri bileşeni, müşteri memnuniyeti, ürün teslimi ve müşteri sorunlarına hızlı yanıt gibi alanları içerir. Müşterinin endişeleri, ürünün kalitesini ve bir ürünün paketlenmesi ve nakliyesi için ortaya çıkan maliyetleri içerebilir. İK, memnuniyet düzeylerini ve endişelerini belirlemek için müşterilere anketler gönderebilir. Şirket daha sonra bu alanlara dikkat edebilir ve gerekirse anında iyileştirmeler yapabilir.

Süreçler Bileşeni

Dengeli puan kartının süreçler bileşeni, şirketin işi bitirmek için kullandığı dahili süreçlerle ilgilidir. Bilgi teknolojisi donanımı ve yazılımı gibi alanlar, zaman ve maliyet açısından verimliliği belirlemek için düşünülebilir. Ayrıca, şirketin muhasebe işlevlerini muhasebe kurallarına göre detaylandırması ve raporlaması gerekir. İK ayrıca işe alma, personel alma, oryantasyon ve çalışanları sürdürme gibi süreçlerin istenen iş sonuçlarını sağlayıp sağlamadığını da belirleyebilir.

Öğrenme ve Büyüme Bileşeni

Dengeli puan kartının öğrenme ve büyüme bileşeni, şirketin faaliyet yılları boyunca ne kadar öğrendiğini ve geliştiğini ifade eder. Bu alanı incelerken, çalışan memnuniyeti ve morali iki kritik faktördür. Diğer alanlar, sürekli iyileştirme ve değişimi içerir. İK, güçlü performans iyileştirme ve eğitim programları geliştirerek daha zayıf alanları iyileştirmek için çalışabilir. Ödüllendirme ve takdir programları oluşturmak, puan kartıyla tanımlanan başka bir İK stratejisi uygulaması olabilir.