Eskime Nedeniyle Envanterin Silinmesi İçin Uygun Raporlama İşlemi

Envanter, bir işletmenin müşterilerine sattığı ürünlerden oluşur. Eski envanter, modası geçmiş giysiler veya eski teknolojiye sahip elektronikler gibi çeşitli nedenlerle artık satamayacağınız ürünlerdir. Eski envanter, normal envanterden daha düşük bir değere sahiptir. Küçük işletmenizdeki envanterin eski olduğunu belirlediğinizde, mali tablolarınızdaki değerini azaltmanız gerekir.

Silme Miktarı Belirleme

Envanterinizi yazmanız gereken değer, envanterin orijinal maliyeti ile aynı envanteri değiştirmek veya üretmek için katlanacağınız maliyet olan cari pazar yenileme maliyeti arasındaki farka eşittir. Örneğin, envanterinizin eski olduğunu ve başlangıç ​​maliyetinin 7.000 ABD doları olduğunu ve pazar yenileme maliyetinin 6.000 ABD doları olduğunu belirlerseniz, envanterinizin değerini 1.000 ABD Doları: 7.000 ABD Doları eksi 6.000 ABD Doları olarak yazarsınız.

Gelir Tablosu Üzerine Raporlama

Envanterinizin düşülen miktarını gelir tablosuna gider olarak bildirmelisiniz. Tutar önemsiz veya önemsiz ise, düşülen tutarı satılan malların maliyetinin bir parçası olarak ekleyebilirsiniz. Tutar önemliyse, tutarı gelir tablosuna "envanterde kayıp düşüşü" adı verilen ayrı bir satır öğesi olarak eklemelisiniz. Her iki yöntem de toplam giderlerinizi artırır ve net gelirinizi veya kârınızı azaltır.

Varlıkların Azaltılması

Bir bilanço, bir firmanın envanterinin cari varlıklar bölümünde miktarını gösterir. Eski envanteriniz varsa, envanterin pazar yenileme maliyetini yansıtmak için rapor edilen bu miktarı azaltmanız gerekir. Örneğin, önceki envanter bakiyeniz 7,000 $ ise ve piyasa yenileme maliyetinin 6,000 $ olduğunu belirlediyseniz, bilançonuzun cari varlıklar bölümünde envanterinizin değeri olarak 6,000 $ raporlarsınız.

Birikmiş Kazançtaki Düşüş

Bilançodaki öz sermayenin bir kısmı, işinizde tuttuğunuz ve dağıtılmış kazanç denilen kardan oluşur. Gelir tablosunda bir envanter düşüşü bildirdiğinizde, dağıtılmamış kazançlar aynı miktarda azalır ve bu da sahiplerin özkaynaklarını azaltır ve diğer her şey eşit olur. Örneğin, önceki birikmiş kazanç bakiyesi 30.000 $ ise ve envanter düşüşü 1.000 $ ise, 29.000 $: 30.000 $ eksi 1.000 $ olan yeni birikmiş kazanç bakiyesini rapor edersiniz.